Ajakava

  • 21.10.2020 - kõik II ja III lisa ruumiandmekogumid peavad olema kooskõlas Euroopa Komisjoni ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavuse määrusega (nr 1089/2010) ning olema saadaval läbi võrguteenuste;
  • 10.12.2021 - kõik täidetavad ruumiandmeteenused peavad olema kooskõlas Euroopa Komisjoni ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavuse määruse (nr 1089/2010) lisa VI ja (kui teostatav, siis ka) lisa VII nõuetega.
Skemaatiline joonis INSPIRE rakendamise ajakava kohta lisade kaupa
INSPIRE rakendamise ajakava

Viimati muudetud: 04.02.2022 09:10
Tagasi algusesse