Teabehaldaja

Eesti geoportaali kaudu saavad oma ruumiandmeid ja -teenuseid jagada kõik, kes seda soovivad. Nimetame neid teabehaldajateks. Teabehaldajate hulka kuuluvad teabevaldajad ja kolmandad isikud:

  • Teabevaldajad on asutused ja organisatsioonid, kes oma töö käigus koguvad või toodavad andmeid. Peamiselt on nad avaliku sektori asutused, vahel ka ettevõtted, teadusasutused jt (vt avaliku teabe seadus § 5).
  • Kolmandad isikud ei ole teabevaldajad, aga neil on samuti ruumiandmeid ja -teenuseid, mida nad soovivad jagada.

Tegutsemisjuhis teabehaldajale INSPIRE nõuete täitmiseks

1. Selgita välja, milliseid ruumiandmeid Sinu asutus kogub või haldab ja millised neist kuuluvad INSPIRE direktiivi reguleerimisalasse.

2. Tutvusta oma ruumiandmeid teistele. Kirjelda ruumiandmekogumid metaandmetega, et kasutajad teaksid, milliseid andmeid Sinu asutus haldab, kuidas need on kättesaadavad ja kes nende eest vastutab.

3. Harmoniseerige oma ruumiandmed kooskõlla INSPIRE andmemudelitega.

4. Tee oma ruumiandmed teistele nähtavaks vaatamisteenuste kaudu. Anna andmeid teistele kasutamiseks allalaadimisteenuste kaudu. Kirjelda teenused metaandmetega.

Abiks andmehaldurile

INSPIRE tehniliste juhenditega tutvumine ( 547.9 KB, 18.03.2022 )

Näidistabel andmemudelite seostamiseks ( 262.2 KB, 7.02.2022 )


Viimati muudetud: 10.03.2022 09:17
Tagasi algusesse