INSPIRE teemad

Ruumiandmevaldkonnad, mille kohta direktiivi kohaldatakse on jaotatud kolme lisasse.

Iga ruumiandmevaldkonna kohta on Euroopa Komisjon koostanud juhendmaterjalid, kus kirjeldatakse detailselt ära INSPIRE nõuetele vastavad andmespetsifikatsioonid ja määratakse ära kohustuslikud ning soovituslikud andmeelemendid. Juhendmaterjalidele on viidatud allpool toodud loendis. Juhendmaterjalid on inglise keeles.

LISA I

1. Koordinaatsüsteemid (v3.2; 17.04.2014)
2. Geograafilised ruutvõrgud (v3.1; 17.04.2014)
3. Kohanimed (v3.1; 17.04.2014)
4. Haldusüksused (v3.1; 17.04.2014)
5. Aadressid (v3.1; 17.04.2014)
6. Katastriüksused (v3.1; 17.04.2014)
7. Transpordivõrgud (v3.2; 17.04.2014)
8. Hüdrograafia (v3.1; 17.04.2014)
9. Kaitsealused kohad (v3.2; 17.04.2014)

LISA II

1. Kõrgused (v3.0; 10.12.2013)
2. Maakate (v3.0; 10.12.2013)
3. Ortokujutised (v3.0; 10.12.2013)
4. Geoloogia (v3.0; 10.12.2013)

LISA III

1. Statistilised üksused (v3.0; 10.12.2013)
2. Ehitised (v3.0; 10.12.2013)
3. Pinnas (v3.0; 10.12.2013)
4. Maakasutus (v3.0; 10.12.2013)
5. Inimese tervis ja ohutus (v3.0; 10.12.2013)
6. Kommunaal- ja riiklikud teenused (v3.0;10.12.2013)
7. Keskkonnaseirerajatised (v3.0; 10.12.2013)
8. Tootmis- ja tööstusrajatised (v3.0; 10.12.2013)
9. Põllumajandus- ja vesiviljelusrajatised (v3.0; 10.12.2013)
10. Elanikkonna jaotumine (v3.0; 10.12.2013)
11. Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused (v3.0; 10.12.2013)
12. Looduslikud ohutsoonid (v3.0; 10.12.2013)
13.-14. Atmosfääritingimused; meteoroloogilis-geograafilised tunnusjooned (v3.0; 10.12.2013)

15. Okeanograafilis-geograafilised tunnusjooned (v3.0; 10.12.2013)
16. Merepiirkonnad (v3.0; 10.12.2013)
17. Bio-geograafilised piirkonnad (v3.0;10.12.2013)
18. Elupaigad ja biotoobid (v3.0;10.12.2013)
19. Liikide jaotumine (v3.0;10.12.2013)
20. Energiaressursid (v3.0;10.12.2013)
21. Maavarad (v3.0;10.12.2013)


Viimati muudetud: 10.02.2022 15:34
Tagasi algusesse