Metaandmete haldaja

Ruumiandmete kataloogi haldab maa-amet vastavalt määrusele "Eesti geoportaali ja selle infosüsteemi haldamise, arendamise, kasutamise ning selle kaudu teabe kättesaadavaks tegemise nõuded ja kord". Õigused luua ja hallata metaandmeid saame anda taotluse esitanud kasutajale. Õiguste andmiseks on meil vaja teada:

  • taotleja ees- ja perekonnanime,
  • isikukoodi,
  • e-posti aadressi,
  • asutuse nime ja
  • asutuse poolt antud volitust, et taotlejal on õigus selle asutuse metaandmeid hallata.

Volitust ei ole vaja juhul, kui asutus on sõlminud maa-ametiga koostöölepingu andmete avalikustamiseks INSPIRE teenustes.

Kataloogi saab sisse logida kehtiva ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. 
Metaandmete koostamiseks tutvu täpsemate juhistega: andmekogu metaandmed või teenuse metaandmed.

Küsimuste korral

metaandmed@maaamet.ee 


Metaandmete haldaja taotlusvorm

  Taotleja andmed
Roll
  Digikonteineri üleslaadimine
   
 

Kasutajakonto loomisel nõustute Eesti geoportaali metaandmete haldamise keskkonna kasutustingimustega autenditud kasutajale ja Maa-ameti isikuandmete töötlemisreeglitega.

 

Metaandmete haldamise keskkonna kasutustingimused:

1.      Metaandmete haldaja õigused ja kohustused

1.1    Õigus koostada ruumiandmete ja osutatavate teenuste kirjeldamiseks metaandmeid.

1.2    On vastutav kontaktisik enda kirjeldatud metaandmele suhtluses Maa-ametiga ja vastutab metaandmete ajakohasuse ja õigsuse eest​.

1.3.   Kasutaja vastutab portaali vahendusel avalikustatud teabe ning portaali sisestatud andmete ja teenuste eesmärgipärasuse eest ning hoidub kahjustamast kolmandate isikute huve. Kasutaja järgib talle pandud kohustusi ja tegutseb vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

1.4   Võib igal hetkel taotleda oma konto kustutamist.

2.      Maa-ameti õigused

2.1   Maa-ametil on õigus kustutada autenditud kasutaja konto või tema poolt ruumiandmete kataloogi lisatud andmete ja teenuste metaandmed, kui ta ei täida metaandmete haldamise keskkonna kasutustingimusi või õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

2.2   Maa-ametil on õigus piirata juurdepääsu veebikeskkonnale hooldustööde ajal, turvalisuse tagamiseks või kui metaandmete haldaja rikub käesolevaid kasutajatingimusi.

2.3   Maa-amet ei vastuta metaandmete haldamise keskkonna töös esinevate võimalike häirete tõttu tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.

2.4   Maa-amet ei võta endale vastutust autenditud kasutajate poolt ruumiandmete kataloogi kaudu avalikustatud teabe eest.

2.5  Maa-ametil on õigus edastada metaandmed Eesti avaandmete portaali, kui metaandmete haldaja ei ole sellest keeldunud kirjalikult taasesitataval kujul (e-kiri).

2.6   Maa-ametil on õigus teha käesolevates kasutustingimustes ühepoolselt muudatusi.


Viimati muudetud: 02.05.2022 14:50
Tagasi algusesse