Metaandmete korje avaandmete portaali

Ruumiandmete kataloogi ja avaandmete portaali vahel on loodud metaandmekirjete automaatne ülekanne. Lahendus võimaldab metaandmeid kirjeldada ainult ühes kohas, pakkudes samal ajal võimalust täita nii INSPIRE kui ka avaandmete direktiivi nõudeid.

Metaandmete omanik (teabehaldaja) saab automaatse ülekande üle ise otsustada.

Maa-amet lepib eelnevalt teabehaldajaga kokku, et teabehaldaja ruumiandmete kataloogis avalikustatud metaandmed võivad liikuda avaandmete portaali. Seejärel teavitab maa-amet avaandmete portaali, et konkreetse teabehaldaja metaandmeid võib korjata.

Protsessi kirjeldus:

  1. Andmeülekanne käivitub igal ööl.
  2. Avaandmete portaal korjab vastava API abil harvestiga kõik ruumiandmete kataloogi avalikud kirjed.
  3. Kirjed konverteeritakse ühest metaandmete standardist teise (ISO19139→DCAT) GeoDCAT-AP abil.
  4. Seejärel kontrollitakse:
    • kas metaandmetes tähistatud kontaktasutuse (metaandmete kontakt) kohta on kinnitus, et võib kirjeid üle kanda;
    • kas sama nimega kirje on avaandmete portaalis juba olemas või mitte (teist täpselt sama nimetusega kirjet ei korjata);
    • kas olemasoleva kirje muutmiskuupäev on võrreldes viimase korjega muutunud (kui jah, siis korjatakse).

Juhul, kui teabehaldaja on juba varem avaandmete portaalis metaandmed kirjeldanud, siis tuleb teabehaldajal veenduda, et metaandmete korje tulemus on ootuspärane. Ruumiandmete kataloogist korjatud kirjed ei kirjuta üle avaandmete portaalis varem koostatud kirjeid.

Diagramm metaandmete liikumiste kohta
Diagramm kirjeldab metaandmete liikumise tausta alates andmehaldaja lepingust kuni Euroopa portaalidesse jõudmiseni

Viimati muudetud: 18.03.2024 16:41
Tagasi algusesse