Metaandmete kvaliteet

Metaandmete kvaliteeti on võimalik automaatselt kontrollida INSPIRE validaatoriga. See on loodud eesmärgiga pakkuda teabehaldajale vahend, mis aitab kontrollida, kas metaandmed (samuti andmekogumid ja võrguteenused) on vastavad INSPIRE tehnilistele suunistele.

NB! INSPIRE validaatorit on hea kasutada ka "mitte-INSPIRE" metaandmete kontrollimiseks.  Vaata jooniselt kuidas metaandmeid valideerida.

Valideerimise valikud metaandme kirje muutmise vaates

Valideerimise lõpus avaneb ekraanil aken, kus on näha tulemus ning lisateabe saamiseks viide valideerimise raportile. Vaata joonist...

Valideerimisaruande aken

Raportiga tutvumine on abiks, kui valideerimine on ebaõnnestunud ning vaja leida vead, mida parandada. Valideerimine koosneb paljudest väiksematest testidest. Positiivselt läbitud testid esitatakse raportis rohelisena, ebaõnnestunud punasena. Iga viga kirjeldatakse testi kirjelduse all Sõnumid (Messages) kastis. Vaata raporti näidet...

Valideerimise raport

INSPIRE validaator on välja töötatud ISA/ISA2 ARE3NA ja ELISE programmide raames.


Viimati muudetud: 06.12.2022 14:53
Tagasi algusesse