PS. Kaitsealused kohad

Andmekogu

Metaandmed: Eesti kultuurimälestiste register
Metaandmed: Eesti kaitstavate loodusobjektide nimistu (EELIS)
Metaandmed: Rahvusvaheliste lepete täitmiseks määratud alad Eestis (EELIS)

Vaatamisteenus (WMS)

Teenuse metaandmed: INSPIRE (PS) - Kaitsaealused kohad (WMS)

Allalaadimisteenus (WFS)

Teenuse metaandmed: INSPIRE (PS) - Kaitsaealused kohad (WFS)

Ülevaatepilt: Rahvusvahelise tähtsusega kaitstavad alad

Viimati muudetud: 01.09.2022 10:15
Tagasi algusesse