PS. Kaitsealused kohad

Andmekogu

Metaandmed: Eesti kultuurimälestiste register
Metaandmed: Eesti keskkonnaregistri kaitstavate loodusobjektide nimistu
Metaandmed: Rahvusvaheliste lepete täitmiseks määratud alad Eestis (EELIS)

Vaatamisteenus (WMS)

Teenuse metaandmed: INSPIRE (PS) - Eesti kaitsealused kohad (WMS)
Teenuse metaandmed: INSPIRE (PS) - Rahvusvaheliste lepete täitmiseks määratud alad (WMS)

Allalaadimisteenus (WFS)

Teenuse metaandmed: INSPIRE (PS) - Eesti kaitsealused kohad (WFS)
Teenuse metaandmed: INSPIRE (PS) - Rahvusvaheliste lepete täitmiseks määratud alad (WFS)

Allalaadimisteenus (AtomFeed)

Teenuse metaandmed: INSPIRE (PS) - Eesti kaitsealused kohad (Atom)

Ülevaatepilt: Rahvusvahelise tähtsusega kaitstavad alad

Viimati muudetud: 18.05.2022 13:42
Tagasi algusesse