Monitooring

INSPIRE aruandlus ja monitoorimine

Alates 2020. aastast esitatakse INSPIRE monitooring ja aruanne eelneva aasta kohta 31. märtsiks (komisjoni otsus 19. august 2019). Monitoorimist on osaliselt automatiseeritud ning lihtsustatud aruandluse vormi.

  • Monitooringu läbiviimiseks liikmesriigid korrastavad 15. detsembriks oma riigi INSPIRE andmekogude ja teenuste metaandmed. Metaandmetest tehakse seejärel väljavõte ning nende alusel arvutatakse vastavad indikaatorid.
  • INSPIRE aruanne koostatakse iga-aastaselt 31. märtsiks, tuues välja vaid aasta jooksul toimunud arengud ja muudatused INSPIRE rakendamisel. Aruande lõppu lisatakse metaandmete baasil arvutatud indikaatorite väärtused.

Esimese INSPIRE aruande esitasid liikmesriigid 15. maiks 2010. Seda uuendati iga kolme aasta järel. Samaks tähtajaks tuli koostada ka liikmesriigi ruumiandmete infrastruktuuri rakendamise ja kasutamise ülevaade. Ülevaadet uuendatati iga aasta 15. maiks. Mõlemad dokumendid koostati vastavalt Euroopa Komisjoni etteantud vormile ja olid kooskõlas komisjoni 5. juuni 2009. a otsusega seoses järelevalve ja aruannete esitamisega.

INSPIRE aruanded:

Ruumiandmete infrastruktuuri rakendamise ja kasutamise ülevaated
(Alates 2020. aastast on monitooringu tulemused aruande koosseisus)

Muud viited:


Viimati muudetud: 13.12.2023 09:45
Tagasi algusesse