HY. Hüdrograafia

Andmekogu

Metaandmed: Eesti topograafia andmekogu - hüdrograafia
Metaandmed: märgalad Eesti topograafia andmekogu - maakate
Metaandmed: Eesti paisud (EELIS)
Metaandmed: Maaparandussüsteemide eesvoolud
Metaandmed: Riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud

Vaatamisteenus (WMS)

Teenuse metaandmed: INSPIRE (HY) - Eesti vooluveekogude võrk (WMS)
Teenuse metaandmed: INSPIRE (HY) - Eesti paisud (WMS)
Teenuse metaandmed: INSPIRE (HY) - Maaparandussüsteemide eesvoolud (WMS)

Allalaadimisteenus (WFS)

Teenuse metaandmed: INSPIRE (HY) - Eesti vooluveekogude võrk (WFS)
Teenuse metaandmed: INSPIRE (HY) - Eesti paisud (WFS)
Teenuse metaandmed: INSPIRE (HY) - Maaparandussüsteemide eesvoolud (WFS)

Võrgu füüsilised objektid

Vaata kaardirakenduses

Võrk ja maaparandussüsteemide eesvoolud

Vaata kaardirakenduses


Viimati muudetud: 11.06.2024 10:32
Tagasi algusesse