MIG ja töörühmad

MIG (Maintenance and Implementation Group) on 2013. aasta oktoobris loodud töörühm, mis tegeleb INSPIRE elluviimisel esiletõusnud probleemidele lahenduste leidmisega, samuti uuendus- ja täiendusettepanekute tegemisega. MIG töörühm jaguneb kaheks alamrühmaks: MIG (poliitiline) ja MIG-T (tehniline). Mõlemad rühmad koosnevad iga liikmesriigi poolt määratud kahest esindajast.

Kontakt

Täiendav info töörühmade ja nendes osalemise kohta: Mart Randmäe


Viimati muudetud: 13.12.2023 09:38
Tagasi algusesse