INSPIRE teenused

Ruumiandmete kasutamiseks on loodud võrguteenused, mille kaudu on võimalik andmeid leida, vaadata ja alla laadida. Et ruumiandmeid oleks võimalik kasutada üle-euroopaliselt koostoimivana, on võrguteenustel ühised spetsifikatsioonid ja nõuded.

Võrguteenused jaotatakse järgmiselt:

  • otsimisteenused,
  • vaatamisteenused,
  • allalaadimisteenused,
  • transformeerimisteenused.

Eesti ruumiandmete otsimisteenuse (Discovery Service) aadress on: https://metadata.geoportaal.ee/geonetwork/srv/est/csw?
Teenust iseloomustab GetCapabilities päring.
Inimesel on otsimisteenust mugavam kasutada Eesti ruumiandmete kataloogi kujul.

Vaatamis- ja allalaadimisteenuste aadressid on toodud teemade alamlehtedel. Eesti INSPIRE andmeid on võimalik vaadata ka Maa-ameti kaardirakenduses.

Kõik vaatamisteenused ning suurem osa allalaadimisteenustest on vabalt kasutamiseks. Piiratud juurdepääsuga allalaadimisteenuste kasutamise tingimuste kohta saab infot teema alamlehelt. Toetatud keeled: eesti (vaikimisi) ja inglise.


Viimati muudetud: 10.02.2022 15:36
Tagasi algusesse