Õigusaktid

Eesti on INSPIRE direktiivi üle võtnud ruumiandmete seadusega. Lisaks direktiivile reguleerivad INSPIRE loomist Euroopa Komisjoni rakenduseeskirjad (Euroopa Komisjoni määrused), mis täpsustavad direktiivi eesmärke ja sätestavad tehnilised nõuded. Ruumiandmekogumite kirjeldused on Euroopa Komisjoni määrusega vastu võetud kõikides lisades loetletud ruumiandmevaldkondade kohta.

Metaandmed Ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavus Võrguteenused Juurdepääs ruumiandmekogumitele ja -teenustele Järelevalve ja aruandlus

INSPIRE õigusaktidega saab tutvuda INSPIRE kodulehel alajaotuses Legislation. Sealt on leitavad ka õigusaktide tõlked teistesse keeltesse.


Viimati muudetud: 04.02.2022 09:11
Tagasi algusesse